50 first dates

2 Entry Daha
sayı saymasını bırakmış, artık ilki de sonu da aynı gözüyle bakan şahsiyetin yaşayacağı durum.