6 7 eylül olayları

tarihimizdeki en büyük ayıplardan biridir. yıllar sonra bizzat olayın içinde bulunan askeriye, siyaset ve bürokrasi mensupları tarafından da itiraf edildiği ve resmi belgelerle kanıtlandığı gibi devlet eliyle yürütülmüş bir pogromdur. kıbrıs meselesi bahane edilerek düzenlenmiş toplu bir linç ve vandalizm hareketidir. özellikle istanbul' daki gayrımüslim azınlıklara yönelik saldırı ve gasp hareketleri günlerce sürdürülerek nihayetinde, memlekette kalan az sayıdaki rum, ermeni, yahudi vd. azınlık vatandaşlarımızı, mallarını yok pahasına elden çıkararak, köklerinin olduğu bu ülkeyi terk etme zorunluluğuna itmiştir. kuruluştan hatta ittihat terakki dönemi' nden beri kurgulanan sermayenin el değiştirme planı zafere kavuşmuştur. türk burjuvazisinin güçlendirilme projesi son aşamasını da tamamlamıştır. **

cumhuriyet tarihimiz boyunca yürütülen bu pogrom ve katliam-linç hareketleri her seferinde bir öncekinden güç alarak devam etmiştir. 1978 maraş katliamı' nda alevilere yönelik saldırının altında da benzer sebepleri görebiliriz.* bu olayların hiçbiri sorgulanmamış, failler cezalandırılmamış*, yenilerinin tekrarlanmaması için hiçbir önlem alınmamıştır. çünkü gerçek fail bizzat derin devletin kendisidir. *

bir süredir benzer toplumsal kaynama yeniden üretiliyor çeşitli güçlerce. birkaç aydır dört koldan alevilere yönelik * * * * *harekat benzer pis kokuları çoktan çıkarmaya başladı.

tarihimizle yüzleşmeden ve yapılan hataları tekrarlamamak için gayret göstermeden bu ülkeye hiç bir zaman barış ve huzur gelemeyecek. **
güz sancısı filmi bu olayları anlatmaktadır, tavsiye edilir.