acımak

acıma, bir insanın, güç durumda olan veya herhangi bir yönü bakımından belirgin bir eksikliği olan canlılara veya varlıklara karşı beslediği bir duygudur. bu his, üzüntü, şefkat ve sevgi kavramlarının oluşturduğu karmaşık bir duygudur. kısaca; "başka bir kimsenin veya canlının mutsuzluğuna karşı duyulan üzüntü veya merhamet"tir.