aklı beş karış havada olmak

aklın uçup bitmesine isabet olunan durumu anlatır. allah akıl fikir versindir.