amel

yapılan iş, edim, fiil.
orta anadolu'da ishal manasına gelen söz.