aramice

zamanında isa'nın konuştuğu dil olup, ortadoğunun kadim dillerinden birisidir.
antik dillerden akadca , asurca ve babilce ile, modern dillerden ise arapça ile akrabadır.
günümüzde konuşulan süryanice, aramice'nin devamı niteliğinde olan bir dildir.

(bkz: süryanice)