ateist ve dindar gay ilişkisi

7 Entry Daha
p:gay dindar önermesi ile
q:ateist önermesi
q=>p
p değişiklik gösterir.
q eştir 1 e
p eğer 0 se (yani baskın bir kişilikse)
1=>0 eştir 0 a
p eğer 1 se (baskın bir kişik değilse)
1=>1 olur eştir 1
(bu da demek oluyor ki her şey; p de bitiyor)
1 Entry Daha