avni

fatih sultan mehmet'in şiirlerinde kullandığı mahlas tır.
bu mahlas ile yazdığı ve fatih'in eşcinsel olduğuna yorulan şiir şöyledir;

bağlamaz firdevse gönlümü galata'yı gören,
servi anmaz anda, ol serv-i dilara gören.

bir frengi şiveli isa gördüm anda kim,
lebleri dirilmiş der idi isa'yı gören.

akl-ü fehmin, din-i imanün nice zapteyleyesin,
kafir olur mu müselmanlar o tersayı gören.

kevseri anmaz o mey-i nabi içen
mescide varmaz o vardigi kilisayi gören

bir firengi dilberi olduğunu bilirdi avni ya,
bel-ü beyninde o zünnar-ü çelüpayı gören.