aynı giyinen sevgililer

sıkıcı ikiz kardeş halliceliği gibidir.