ayraç

kalınan sayfayı belirlemek amacıyla kitapların arasına konulan ince, uzun karton parçası.