bahailik

ilk olarak iran'da ortaya çıkan, inananları sürekli sürgün edilen; günümüzde israil devleti içinde merkezi ve kıblesi yer dünyada 5 milyon civarı inanı bulunan tek tanrılı din. tel aviv hayfa bölgesinde musevi saldırılarından korunması için özel arazi ve güvenlik tertibatı tahsis edilmiştir.

tek tanrılı dinlerde yer alan mantığa uygun yanları benimsemiş tek tanrılı dinlerde yer alan insani eşitsizlikleri reddederek bir başlık altında toplamış, bunun yanında hinduizm ve budizm gibi çok tanrılı ve spiritüel dinlerden de etkilenmiştir.