basın bülteni

haber değeri taşır .
5n1k sorularına yanıt vermelidir.