benlik

kişinin kendisi ile ilgili algı ve tutumları.