birey

bir tek kişiyi tanımlamak için kullanılan sözcüktür.