blues

adını dinlenmek için göğe bakan pamuk tarlası işçilerinden alan müzik türü.