bok yoluna gitmek

bir hiç uğruna heba olmak. pisi pisine harcanmak.

konumuzla alakası olmasa da şöyle bir şey de var,

(bkz: bok yoluna girmek)