children of the forest

game of thrones evreninde insan olmayan, büyülü insanımsı canlılardır, soyları tükenmiş kabul edilir ama soyları devam etmektedir
spoiler: