cinsel yönelim ve cinsel kimlik rehberi

cinsel yönelim, insanın hemcinsine veya karşı cinsine duyduğu aşk, cinsel çekim, duygusal bağ olarak tanımlanır. heteroseksüellik, homoseksüellik ve biseksüellik gibi yönelimler fazlasıyla bilinmekle beraber cinsel yönelim yelpazesi çok daha geniş bir yelpazedir.
bildiğim kadarıyla bir liste hazırlamaya gayret ettim. işte tanımlanmış cinsel yönelim ve kimliklerden bazıları:

heteroseksüellik: karşı cinse ilgi duyma, aşık olma yönelimidir.

homoseksüellik: hemcinse ilgi duyma, aşık olma yönelimidir.

biseksüellik: hem kadınlara hem erkeklere ilgi duyma, aşık olma yönelimidir.

transeksüellik: toplumca erkek kabul edilen bedende dünyaya gelmiş ancak kadın olan veya toplumca kadın kabul edilen bedende dünyaya gelmiş ancak erkek olan bireylerin dahil olduğu cinsel kimliktir. transeksüellik asla zannedildiği üzere bir cinsel yönelim değildir. transeksüel bireyler eşcinsel, heteroseksüel, biseksüel vb. olabilirler.

aseksüellik: kimseye cinsel çekim duymama yönelimidir. düşünüldüğünün aksine aseksüel bireyler aşık olabilir, duygusal bağ kurabilirler; ancak seks onlar için gerekli olmayan bir kavramdır, cinselliği umursamazlar. *

panseksüellik: pan kelimesi "tüm" anlamı taşımaktadır. bütün cinslere karşı ilgi duyma yönelimidir. çoğunlukla biseksüellikle karıştırılır. panseksüellik için, antroseksüel veya omniseksüel terimleri de kullanılabilir.

interseksüellik: hem kadın hem erkek cinsiyet özelliklerine sahip olunan cinsel kimliktir.

poliseksüellik: poli "birden fazla, çok" anlamına gelir. poliseksüellik birden fazla cinse ilgi duyma yönelimidir; ancak biseksüellik ve panseksüellikten farklıdır. poliseksüeller panseksüeller gibi her cinse ilgi duymayabilirler.

pomoseksüellik: heteroseksüellik, homoseksüellik, panseksüellik gibi kavramlara karşı çıkan ve bireyleri sadece "insan" olarak düşünen cinsel yönelimdir. *

sapyoseksüellik: zekadan tahrik olma yönelimidir. bu yönelimdeki bireyler fiziksel özelliklere değil zekaya çekim duyarlar.