csharp

müzik yazısında harf dizisi olarak do diyez anlamına gelen terimdir.