dikta etmek

zorla kabul ettirmek.
(bkz: dikta) *
latince "dicte" eyleminden gelmiş olan "dikte etmek" eyleminin politize olmuş halidir.
latince "dicte" eyleminden gelmiş olan "dikte etmek" eyleminin politize olmuş halidir.