din ile bilimin farkı

-din duyguya hitap eder, aklı önemsemez, bilgi akla hitap eder, duyguyu karıştırmaz
-din durağandır, bilgi ilerlemeli
-dinde cehalet çok tehlikelidir, bilimde bilgili olmak çok tehlikelidir
-din kendinden olmayana acır, küçük görür, bilimde bilmeyen aşağılanır
-dinde dönüp dolaşıp aynı yere gelirsin, bilimde aynı yerde kalmaman lazım
-din öğüt verir bilim bilgi verir kararı sana bırakır
-din sahiplenir, bilim umursamaz
bilimi din yolunda kullanmak en faydalı olanıdır.

kimse aklında ikisinin zıt olduğunu düşünürken, birleştirmeyi düşünmüyor anlamış değilim.
din, inandırır, dogmadır.
bilim, bilimi dahi sorgulatır.
sessiz harfleri tamamen farklıdır.