din ile bilimin farkı

-din duyguya hitap eder, aklı önemsemez, bilgi akla hitap eder, duyguyu karıştırmaz
-din durağandır, bilgi ilerlemeli
-dinde cehalet çok tehlikelidir, bilimde bilgili olmak çok tehlikelidir
-din kendinden olmayana acır, küçük görür, bilimde bilmeyen aşağılanır
-dinde dönüp dolaşıp aynı yere gelirsin, bilimde aynı yerde kalmaman lazım
-din öğüt verir bilim bilgi verir kararı sana bırakır
-din sahiplenir, bilim umursamaz
bilimi din yolunda kullanmak en faydalı olanıdır.

kimse aklında ikisinin zıt olduğunu düşünürken, birleştirmeyi düşünmüyor anlamış değilim.
sessiz harfleri tamamen farklıdır.