dünya ahret buddymsin

iki fuck buddy arasında birbirlerine olan bağlılıklarını anlatan deyimdir.