entelijans

kavrama, idrak anlamlarına gelmekte olup ingilizce intelligence kelimesinin türkçeleşmiş halidir. *
rusçadan giren entelijansiya ile ses benzerliğine sahip olsa da anlam farklılığı vardır.
görür görmez aşık olduğum kelimedir. bir şekilde dilime yerleştirip acilen kullanmaya başlamalıyım!