erkek sünneti

1 Entry Daha
yahudi dini inancında büyük yer tutar. kutsal kitaplarına göre, tanrı, elçisi ibrahim aracılığı ile yahudilerle arasında "akide" adı verilen anlaşmayı yapmış, ve bu anlaşmanın delili olarak da ibrahim ve halkına sünnet olmalarını emretmiştir. bu inanışın gereği olarak yahudiler, doğumdan kısa bir süre sonra erkek bebeklerini sünnet ederler.
yahudiler arasında doğan hıristiyanlık inanışında da sünnet önceleri tartışma konusu olmuş, ancak havarilerin ve özellikle de paul'un "gereksiz" olarak görmesi nedeniyle dini bir gereklilik halini almamıştır. ne var ki mısır'daki kıpti topluluğu gibi afrika'daki bazı hıristiyan gruplar hem kadın hem erkek sünnetini, abd'deki bazı protestan mezhepler ve filipinler'deki katolikler ise erkek sünnetini dinen gerekli olarak kabul ederler.
müslümanların kutsal kitabında sünnetle ilgili herhangi bir ifade yer almaz, ayrıca islamiyet'in ilk yıllarında sünnet tartışma konusu da olmamıştır. bu sıralarda arapların kadın ve erkek sünnetini ne oranda uyguladıkları bilinmemektedir. bugün müslümanların büyük çoğunluğu erkek sünnetini, afrika'daki inananlarının büyük bir kısmı ise kadın ve erkek sünnetini dinen gerekli görürler. sünnetin müslümanlar tarafından gelenekselleştirilmesinin 9. yüzyılda islam'a dönen yahudi asıllılarının beraberlerinde kendi dinlerinin inançlarını islam'a taşıması anlamına gelen israiliyyat ile olduğu sanılmaktadır.[10] islam inanışına göre peygamber sünnetli doğmuştur.
sünnetin sağlık yönünden de pek çok faydası olduğu tespit edilmiştir,özellikle hijyenik olmayan erkeklerde sünnetin aids ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile penis kanseri riskini azalttığı tespit edilmiştir sünnetin, penisin ısı hassasiyetini artırarak erken boşalma sorununu tetiklediği yönünde veriler bulunmakla beraber tam aksine haz barajını yükselterek erken boşalma sorununu tedavide etkili olduğu yönünde veriler de vardır.
5 Entry Daha