ezber bozan

alışılanın dışında davranış sergileyen kişiler için kullanılan kelime.