galata

isminin, antik bir halk olan galatlardan geldiğine inanılan, günümüz beyoğlusunun alt kısımlarında yer alan tarihi semt.
istanbul'un türkler tarafından alınmasına kadar etrafı surlarla çevrili bir ceneviz kolonisiydi. bu surlar sonraki yıllarda yıkıldı. istanbul alındıktan sonra, cenevizliler tarafından, osmanlılara sulhla teslim edildiği için, imparatorluğun son yıllarına kadar bölgedeki yabancı tüccarlara geniş imtiyazlar tanınmıştır.
galata rıhtımı, galata köprüsü, galata kulesi, galata mevlevihanesi gibi önemli yapıların yanısıra, birçok tarihi sinagoga ve ermeni, rum ve gürcü kilisesine ev sahipliği yapar.