gammaz staff

gammazlar tarafından ispitlenmiş entylerin göründüğü yer.