george jorgensen

dünya tarihinin ilk cinsiyet değiştirme ameliyatının yapıldığı kişidir ve christine jargensen adını almıştır. ameliyatı yapan christian hamburger birdenbire tüm dünyadan teklif üstüne teklif almaya başlayınca, norveç hükümeti, hamburgerin yalnızca norveç yurttaşlarına bu ameliyatı yapmasını kararlaştırmıştır.