get over it

üstesinden gel, aş bunu anlamında kullanılan bir söz öbeği.