güneşin her 11 yılda bir devinimini tamamlaması

-- alıntıdır --

güneşin üzerinde görünür güneş lekelerinin sayısı sabit değildir ama güneş döngüsü denen 11 yıllık bir döngü içinde değişiklik gösterir. döngünün tipik minimum döneminde çok az güneş lekesi görünür ve hatta bazen hiç görünmez. gözükenler yüksek enlemlerde bulunur. güneş döngüsü ilerledikçe spörer yasasının açıkladığı gibi güneş lekelerinin sayısı artar ve ekvatora doğru yaklaşır. güneş lekeleri genelde zıt manyetik kutuplara sahip çiftler olarak bulunur. ana güneş lekesinin manyetik polaritesi her güneş döngüsünde değişir, dolayısıyla bir döngüde kuzey manyetik kutba sahip olan leke bir sonraki döngüde güney manyetik kutba sahip olur.


son 250 yılda gözlemlenen güneş lekelerinin tarihi, ~11 yıllık güneş döngüsü görülebilmektedir.
güneş döngüsünün uzayın durumu üzerinde büyük etkisi vardır, ve dünya
ın iklimi üzerinde de önemli bir etki yapar. güneş etkinliğinin minimumda olduğu dönemler soğuk hava sıcaklıklarıyla, normalden daha uzun süren güneş döngüleri de daha sıcak hava sıcaklıklarıyla ilişkilendirilir. 17. yüzyılda güneş döngüsünün birkaç on yıl boyunca tamamen durduğu gözlemlenmiştir; bu dönemde çok az güneş lekesi görülmüştür. küçük buz çağı ya da maunder minimumu diye bilinen bu dönemde avrupada çok soğuk hava sıcaklıklarıyla karşılaşılmıştır. daha da önceleri benzer minimum dönemler ağaç halkalarının analiziyle ortaya konmuştur ve bu dönemler normalden daha düşük global hava sıcaklıklarıyla eşleşmektedir.

-- alıntıdır --

http://tr.wikipedia.org/wiki/g%c3%bcne%c5%9f