güruh

değersiz, aşağı görülen, küçümsenen topluluk.