hakem

bir müsabaka veya tartışmayı yöneten karar verme yetkisine sahip kişi