harf

dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri.