hayvan gibi şiy yapuyursunuz ya

coverlarından biri için;