hesap

ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt.