homomaskülen kültür

ayı hareketi ve ayı kültürünün yarattığı, ayı dünyasına ait eşcinsel kavram.
kendine ayı yada ayısever diyen maskülen eşcinsel erkeklerin yaşam şekilleri, duruş, tutum ve davranışlarından vuku bulan eşcinsel toplumsal varoluş hali...
ayı kültürü de denebilir.
eşcinsellik kültürü içinde gelişmiş bir alt kültür.kesinlikle cinsellik tabanlı bir kültür oluşumudur. temelde yatan benzer cinsel eğilimlerin getirdiği benzer yaşam tarzlarına ve davranış stillerine vurgu yapar. toplumun genel olarak eşcinsellere yaptığı ötekileştirme zımbırtısını bir grup eşcinsel yeni değer ve normlar oluşturmak suretiyle diğer eşcinsellere yeni sınırlar yaratarak kendi içinde yeni baskılar kuruyor mudur? diye düşündüren bir durumdur. insanlardan bahsediyorsak grupların oluşacağı kesin, doğal olarak her grupta kendini kültürünü oluşturmakta. sözün özü ne olursa ve nasıl olursa olsun birşeyleri sınıflandırmak, bir kültüre dahil olmak veya olanları yakın hissetmek her zaman kaçınılması gereken ancak her seferinde içine düştüğümüz bir boktur. ayılarda bu bokun içine düşmüştür. neticede ayıdır ne yapsa yeridir. herşeye rağmen severim.