huzur izlanda

huzur islamda"nın; tamamen uydurmaca bir ortadoğu safsatası olduğunu iddia eden aydın dimağlar tarafından ortaya atılmış, öpüp koklanası ülke övücü aparatı. seviliyorsun izlanda.