iki erkeği yan yana görünce kesin gayler diyen insan modeli

gerçekten var böyle tipler. paranoid bir düşüncedir. sağlıklı bir düşünce değildir.