kan tahlili

hastalık tanısı konmadan önce hastadan istenilen olası tanıları elemek ve en doğru tanıyı ortaya çıkarmak için bakılan tahlil türü.