kansız

kötü huylu, karaktersiz insanlar için kullanılan isim.
halkın anemi hastalarını tanımlamak için kullandığı sözcük.