köfte

hamamda peştemal altından karşılıklı yapılan hadisedir. *