kök

bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besin maddelerini emmesine yarayan kısmı.