körelmek

zamanla duygularını ve yeteneklerini kaybetmek.
kesici aletin keskinliğini kaybetmesine denir.