kötümser

kötümserlik icra eden. hayata yaklaşımı olumsuz olan insan modeli. iyimser karşıtı.
karamsar olarak düşünülebilir. sürekli olarak negatif yaklaşım biçimi.