kürt ırkçılığına solculuk deyip durmak

solculuk az bile, kurtuluş mücadelesi denmeli, kendini dayatan devlete, kimliğini silen adama itene kakana o müstehak kısasa kısas