kusura bakmasınlar adana valimizi yedirmeyiz

onu var ya erik gibi kütür kütür