lakhesis

alın yazısı anlamını taşıyan kader tanrıçası..