lgbti bireylerin cinsel ve ruhsal sağlıklarının belirlenmesi

bizlerin sağlık durumlarını, bu konuya bakış açısını ve yaklaşımlarını öğrenmek adına yapılmış bir envanter çalışmasıdır. herhangi bir kimlik bilgisi istemeden anketin güvenirliğini sarsmayacak şekilde samimiyetle katılımımız beklenmektedir.

ilgili haber: 62194

ilgili anket: 3c1d6

(bkz: lgbti sağlık merkezi)

(bkz: lgbti bireyler için sağlık)