logo

görüldüğünde bir marka ya da kuruluşu hatırlatacak olan resim, kelime, hece ya da harflerden oluşmuş şekil.