manav

bakkal ve kasaptan sonra bir mahallenin olmazsa olmaz 3 esnafindan birisi.